جهت ثبت نام وام مسكن كليك كنيد

توجه :

1- شما می بایست قبل از ثبت نام و تکمیل فرم تعهد نامه را تایید نمایید.
2-  داشتن حساب عابر بانک تجارت به نام خود دانشجو الزامی می باشد.
3- درصورت برخورد با هرگونه مشکل در روند ثبت نام با شماره 3339941- 0851 تماس بگیرید.
4- تمامی مراحل را تا دریافت کد رهگیری 9 رقمی  ادامه دهید و  کد رهگیری را نزد خود حفظ نمایید.

توجه مهم :  تمامی  گزینه های که با ستاره قرمز مشخص شده اند را با دقت تکمیل کنید . در غیر این صورت درخواست شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

تعهد نامه

اینجانب تعهد می نمایم که کلیه اطلاعات مندرج در پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که مطلبی خلاف واقع در این اطلاعات مشاهده و اثبات گردد ، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه های مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت .
                                                                                         

 
Powered By : Hosseini